Satanismin harrastaminen


Satanismi eroaa suuresti muista uskonnoista. Satanismi eroaa siitä, että se ei sekoitu. Satanismin ja kristinuskon sekoittaminen esimerkiksi on kuin sekoittaisi vettä ja sähköä. Olen nähnyt ja lukenut kertomuksia, joissa tietyt ihmiset, jotka olivat kiinnostuneita satanismista, tunsivat silti sympatiaa kristinuskoa kohtaan. Heillä oli edelleen vahvat tiedostamattomat siteet kristinuskoon, jotka johtuivat voimakkaasta indoktrinaatiosta. Useimmat meistä tulevat kristillisestä taustasta, ja monilla on edelleen joitakin jäljellä olevia ongelmia ja jäänteitä kristinuskosta. Kristillinen ohjelmointi on hyvin voimakasta ja kun otetaan huomioon ne äärimmäisen suuret määrät psyykkistä energiaa, jotka ovat menneet siihen vuosisatojen kristillisten rukousten ja uskomusten kautta, on paljon negatiivista ohjelmointia, joka on voitettava, jotta voi olla täysin vapaa. 

Tämän lisäksi kristinusko on saastuttanut lähes kaiken ja se on upotettu lähes kaikkeen. Suuri osa tästä on alitajuista. Jos haluatte lisätietoja tästä, käykää tällä verkkosivulla: 

Miksi kristillisestä indoktrinaatiosta voi olla vaikea ohjelmoida itsensä irti?

Ihmiset, jotka ovat epävarmoja uskomuksistaan ja joilla on edelleen vahvat siteet kristinuskoon tai muihin siihen liittyviin ohjelmiin, joko tietoisesti tai monissa tapauksissa alitajuisesti, voivat asettaa itsensä alttiiksi hyvin pelottaville ja negatiivisille psyykkisille kokemuksille. 

Demonien kutsuminen ja syvälle okkultismiin meneminen voi tuoda esiin joitakin hyvin odottamattomia negatiivisia kohtaamisia harrastajille. Tämä on vihollis-muukalaisentiteettien työtä, jotka käyttävät pelkoa pitääkseen ihmiset kaukana Saatanasta. Useimmissa tapauksissa tämä toimii, sillä se kylvää kauhua harrastelijan, ja hän yleensä juoksee takaisin nasaretilaisen luo ja syyttää Saatanaa. Suosittelen vahvasti, että ne, jotka haluavat mennä näin pitkälle, vahvistuvat ensin Saatanassa. Tämä voidaan tehdä opiskelemalla ja lukemalla kaikki tällä verkkosivustolla oleva. 

Hyvin, hyvin harva, jos kukaan, etenee voimassa, ellei heillä ole voimakasta suojelijaa. Kun joku, joka on tosissaan kehittämässä mielen voimia, etenee jollekin mahtavalle tasolle tai hänellä on vakavia kykyjä, häntä lähestyvät voimakkaat entiteetit, jotka pyytävät häntä asettumaan puolelleen hengellisessä sodassa. Todella lahjakkaat, jotka kulkevat yksin, eivät yleensä elä kovin kauan tällä maapallolla ilman korkeamman voiman suojelusta. 

Minusta on tärkeää varoittaa niitä, jotka ovat päättämättömiä tai penseitä, pysymään erossa demonien kutsumisesta tai yrittämästä ottaa yhteyttä henkiolentoihin, ennen kuin he ovat henkisesti valmiita. Kaikki ovat tervetulleita tänne, omistautuneista uteliaisiin. 

Tiedon tulisi olla avointa ja kaikkien saatavilla. On kuitenkin joitakin asioita, jotka ovat edistyneempiä, ja ihmisen tulisi odottaa, ennen kuin hän ryhtyy näihin käytäntöihin. Jossain vaiheessa on hyvin tärkeä askel satanismissa katkaista kaikki siteet kaikkiin muihin uskontoihin. Tämän tekemättä jättäminen on katastrofin kutsuminen. Tämä on tehtävä sielusta käsin siten, että ei pitäisi olla mitään päättämättömyyttä tai ristiriitaisia tunteita. Jos tunteet ovat ristiriitaisia, on odotettava, sillä tämä on pysyvä askel. 

Jopa niille teistä, jotka ovat jo suorittaneet omistautumisrituaalin, on silti tärkeää, että ohjelmoitte itsenne irti kaikesta kristillisestä indoktrinaatiosta. 


Takaisin saarnoihin

 

© Copyright 2003, 2005, 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457