Ihmisuhraus Raamatussa


5. Mooseksen kirja 12.27
Kun toimitatte polttouhrin, uhratkaa sekä liha että veri Herran, Jumalanne, alttarilla. Teurasuhreista vuodatettakoon Herran alttarille veri; lihan saatte syödä itse.


Judeo / kristillinen raamattu on täynnä veriuhrauksia - IHMISEN veriuhria. Suurin osa kristityostä luottaa saarnaajansa sanaan ja / tai on liian laiska tai henkisesti rajoittunut lukemaan ja tutkimaan itse. Kuinka monet ihmiset vaivautuvat TODELLA AJATTELEMAAN ?? Jehovan puolesta tehtyjen räikeiden ihmisveriuhrien lisäksi verikylpy verikylvyn jälkeen tapahtui tämän verenhimoisen tahon johdolla ja määräyksin lukuisten sotien ja muiden epäinhimillisten tekojen muodossa.

Pakanalliset pyhät tekstit ja pyhät kirjoitukset on korvattu tällä juutalaisten keksimällä ja kirjoitetulla saastalla. Siinä ei ole mitään hengellistä, vain murha murhan jälkeen, ei eroa juutalaisten hallitsemasta Hollywoodista ja painottaa väkivaltaa, verenvuodatusta ja murhaa loputtomasti.

2.Mooseksen kirja 22:29 "Uhraa minulle viivyttelemättä ensi hedelmä viljastasi ja viinistäsi. Anna minulle myös esikoinen pojistasi."

Hesekiel 20: 25-26 "Siksi minä annoin heille säädöksiä, jotka eivät olleet hyviä, annoin heille määräyksiä, jotka vievät kuolemaan. Minä annoin heidän saastua omista uhrilahjoistaan, kun he toivat esikoispoikansa tuliuhriksi alttarille. Minä saatoin heidät kauhun valtaan, jotta he tulisivat tietämään, että minä olen Herra."

II Samuelin kirja 21 on toinen esimerkki veren uhraamisesta Jehovan rauhoittamiseksi.
»Annettakoon meille seitsemän hänen jälkeläistään, niin teloitamme heidät Herran lepyttämiseksi Gibeassa, hänen valittunsa Saulin kaupungissa.» Daavid sanoi: »Minä annan heidät teille.»
21:9 Heidät hän antoi gibeonilaisten käsiin, ja nämä teloittivat heidät vuorella Herran edessä. Näin he kuolivat kaikki yhdessä. Heidät surmattiin elonkorjuun ensimmäisinä päivinä, ohranleikkuun alkaessa.
21:10 Rispa, Aijan tytär, otti säkkikankaan ja levitti sen makuusijakseen vuorelle. Hän pysyi siellä elonkorjuun alusta syyssateiden tuloon asti ja vartioi ruumiita, niin etteivät päivällä taivaan linnut eivätkä yöllä pedot päässeet niiden kimppuun.

Kun seitsemän miestä murhataan kylmäverisesti rauhoittamaan Jehovaa toivoen, että hän lopettaa nälän sitä voidaan kutsua vain ihmisen veriuhriksi.

Lisää veriuhreja:

4. Mooseksen kirja 31.25 - 4. Mooseksen kirja 31.40
Herra sanoi Moosekselle: »Sinun, pappi Eleasarin ja sukukuntien päämiesten tulee laskea sotasaaliiksi otettujen ihmisten ja eläinten lukumäärä. Jaa saalis kahtia sotaretkellä olleiden ja muun kansan kesken. Ota Herralle kuuluvana verona sotaretkeen osallistuneilta sotilailta aina yksi viidestäsadasta vangiksi otetusta ihmisestä ja samoin yksi viidestäsadasta naudasta, aasista, lampaasta ja vuohesta. Nämä tulee ottaa sotilaille kuuluvasta osuudesta Herralle tulevana uhrilahjana, ja ne on annettava pappi Eleasarille. Muille israelilaisille kuuluvasta osuudesta sinun tulee ottaa aina yksi viidestäkymmenestä vangista, samoin yksi viidestäkymmenestä naudasta, aasista, lampaasta, vuohesta ja muusta eläimestä ja antaa ne leeviläisille, jotka hoitavat tehtäviä Herran telttamajassa.»
Mooses ja pappi Eleasar tekivät Mooseksen Herralta saaman käskyn mukaan. Saalista oli sotilaiden itselleen ryöstämän irtaimen omaisuuden lisäksi 675 000 lammasta ja vuohta, nautakarjaa 72 000 päätä ja aaseja 61 000, ja ihmisiä, tyttöjä, jotka eivät olleet maanneet miehen kanssa, oli kaikkiaan 32 000.
Sotaretkeen osallistuneiden osuus, puolet saaliista, oli 337 500 lammasta ja vuohta, ja Herralle kuuluva vero oli siten 675 eläintä. Nautakarjaa sotilaat saivat 36 000 päätä, joista Herralle kuuluva vero oli 72 eläintä; aaseja oli 30 500 ja niistä Herralle kuuluva vero 61 eläintä, ja ihmisiä, vankeja, oli 16 000, joista Herralle kuuluva vero oli 32 henkeä.

Tämä ote on kirjasta ”The Handbook of Jewish Knowledge” jonka on kirjoittanut Nathan Ausubel ©1964; sivut 302-303

"Jephtha, yksi hallitsevista tuomareista Kanaanin valloituksen jälkeen, oli uhrannut ainoan tyttärensä Israelin Jumalalle juhlistamalla sotilaallista voittoa ammonilaisia vastaan; Samuel "näkijä "oli paloitellut uhrillisestii Agagin ruumiin Jumalan edessä; herkkä runoilija kuningas David oli luovuttanut seitsemän Saulin poikaa gibeonilaisille "ripustamaan heidät Jumalan tykö".

Alla on esimerkki tästä, kuinka jae muutettiin tuomarien kirjan 11:39:ssa.
Muissa, ihminen on korvattu "karitsalla".

Tuomarien kirja 11.34 - Tuomarien kirja 11.40
Mutta kun Jefta palasi kotiinsa Mispaan, häntä vastaan tuli rumpua lyöden ja tanssien hänen oma tyttärensä, hänen ainoa lapsensa. Jeftalla ei ollut poikaa eikä toista tytärtä. Nähdessään tyttärensä Jefta repäisi vaatteensa ja sanoi: »Voi, oma tyttäreni, mikä hirveä onnettomuus! Miksi juuri sinun piti tulla ensimmäisenä minua vastaan! Minä annoin Herralle lupauksen enkä voi sitä peruuttaa.» Silloin tytär sanoi hänelle: »Isä, sinä olet antanut Herralle lupauksen. Tee siis minulle lupauksesi mukaisesti, kun Herra nyt on antanut sinun kostaa vihollisillesi ammonilaisille.» Hän jatkoi: »Yhtä asiaa haluaisin sinulta kuitenkin pyytää: suo minulle vielä kaksi kuukautta aikaa. Haluaisin mennä ystävättärieni kanssa vuorille suremaan sitä, että minun on kuoltava näin nuorena.» Jefta sanoi hänelle: »Mene vain, tyttäreni.»
Jefta antoi tyttärensä lähteä kahdeksi kuukaudeksi. Tytär meni ystävättäriensä kanssa vuorille suremaan sitä, että hänen oli kuoltava naimattomana ja lapsettomana. Kahden kuukauden kuluttua hän palasi isänsä luo. Jefta täytti Herralle antamansa lupauksen, ja hänen tyttärensä kuoli koskemattomana neitsyenä. Israelissa tuli tavaksi, että nuoret tytöt menivät vuosittain neljäksi päiväksi ylistämään lauluillaan gileadilaisen Jeftan tyttären muistoa.

Kuinka itsestäänselvää tämä voi olla? Tuomareiden kirjassa 11:35; Jefta ”repii” vaatteensa. Te jotka ette tunne termiä, se on heprealainen ja myös muinainen tapa repiä vaatteensa kun rakastettu kuolee.
”Minä annoin Herralle lupauksen enkä voi sitä peruuttaa.” Hän teki lupauksen uhrata ainoa tyttärensä jehovalle. On myös päivänselvää jehovan vaadittua tätä tekoa vaihtokaupaksi annettuaan voiton vihollistensa ja ”Ammonialaisten lasten” yli aivan kuten hän totesi: ”enkä voi sitä peruuttaa.”

Tuomareiden kirjassa 11:37; Hänen tytär sanoo ”Hän jatkoi: »Yhtä asiaa haluaisin sinulta kuitenkin pyytää: suo minulle vielä kaksi kuukautta aikaa. Haluaisin mennä ystävättärieni kanssa vuorille suremaan sitä, että minun on kuoltava näin nuorena.»”
Tässä on selvää, että jehova on vaatinut neitsyen uhraamista.

Tuomareiden 11:39; Kahden kuukauden kuluttua hän palasi isänsä luo. Jefta täytti Herralle antamansa lupauksen, ja hänen tyttärensä kuoli koskemattomana neitsyenä. Ja Tuomareiden 11:40; ”että nuoret tytöt menivät vuosittain neljäksi päiväksi ylistämään lauluillaan gileadilaisen Jeftan tyttären muistoa.”
Tämä on todella selvää. Hän uhrasi ainoan tyttärensä jehovalle joka VAATI tätä tekoa vaihdossa taattuaan voiton Jeftalle.

KANNIBALISMI:
5. Mooseksen kirja 28.53 - 5. Mooseksen kirja 28.58
He piirittävät teitä niin ankarasti, että te nälkänne ahdistamina syötte omia lapsianne, poikianne ja tyttäriänne, jotka olette saaneet Herralta, Jumalaltanne.
»Kaikkein herkin ja hienoinkin mies katsoo silloin karsain silmin veljeään, omaa vaimoaan ja vielä jäljellä olevia lapsiaan, koska ei halua jakaa heidän kanssaan omien lastensa lihaa, jota hän itse syö, kun hänellä ei ole enää muuta jäljellä siinä puutteessa ja ahdingossa, johon kaupunkejanne piirittävä vihollinen on teidät saattanut. Kaikkein hienoin ja hemmotelluin nainen, joka hienouttaan ei koskaan ole kävellyt askeltakaan, katsoo silloin karsain silmin omaa miestään, poikaansa ja tytärtään eikä anna heille lapsia, jotka hän synnyttää, eikä jälkeisiään, jotka tulevat hänen kohdustaan, vaan syö ne itse salaa nälkänsä pakottamana siinä hädässä ja ahdingossa, johon kaupunkejanne piirittävä vihollinen on teidät saattanut.
»Jos ette tarkoin noudata tähän kirjaan kirjoitetun lain määräyksiä ettekä kunnioita Herran, Jumalanne, suurta ja pelottavaa nimeä.

IHMISVERI EI OLLUT TARPEEKSI, JEHOVA ANTOI SELKEÄT OHJEET MYÖS ELÄINTEN RITUAALIUHRAUKSELLE:

2. Mooseksen kirja 20.24
Rakentakaa maa-alttari minua varten ja uhratkaa sillä polttouhrinne ja yhteysuhrinne, lampaanne ja nautanne. Paikassa, jonka pyhitän omalle nimelleni, minä tulen luoksenne ja siunaan teitä.

2. Mooseksen kirja 24.4 - 2. Mooseksen kirja 24.8
Mooses kirjoitti muistiin kaikki Herran antamat määräykset.
Seuraavana aamuna Mooses rakensi vuoren juurelle alttarin ja pystytti sen luo kaksitoista kivipatsasta Israelin kahdentoista heimon mukaan. Hän lähetti israelilaisia nuorukaisia uhraamaan polttouhreja ja teurastamaan sonneja yhteysuhriksi Herralle. Puolet niiden verestä Mooses pani uhrimaljoihin, ja puolet hän vihmoi alttarille. Sitten hän otti liiton kirjan ja luki sen kansan kuullen, ja kansa sanoi: »Me teemme kuuliaisesti kaiken, mitä Herra on käskenyt.» Mooses otti veren, vihmoi sillä kansaa ja sanoi: »Tämä on sen liiton veri, jonka Herra nyt tekee teidän kanssanne näillä ehdoilla.»

Lisää ohjeistuksia Jehovalta veriuhreille:
2. Mooseksen kirja 23.18
»Kun uhraat minulle teurasuhrin veren, älä uhraa samalla kertaa mitään hapatettua, älköönkä minun juhlauhrini rasvaa jätettäkö jäljelle seuraavaan aamuun.

2. Mooseksen kirja 29.10 - 2. Mooseksen kirja 29.31
Tuo sonni pyhäkköteltan eteen uhriksi, ja Aaron ja hänen poikansa pankoot kätensä sen pään päälle. Teurasta sonni Herran edessä pyhäkköteltan ovella, ota sen verta, sivele sitä sormillasi alttarinsarviin ja kaada loput verestä alttarin juurelle. Ota sisälmyksiä peittävä rasva, maksan takalohko, munuaiset ja niiden ympärillä oleva rasva ja polta ne uhrina alttarilla. Mutta sonnin liha, nahka ja sen mahan sisältö sinun tulee polttaa tulessa leirin ulkopuolella; se on syntien sovitusuhri.
»Ota sitten toinen pässi, ja Aaron ja hänen poikansa pankoot kätensä sen pään päälle. Teurasta pässi ja vihmo sen veri joka puolelle alttaria. Paloittele pässi, pese sen sisälmykset ja koivet ja pane ne pään ja ruhonkappaleiden päälle. Polta koko pässi uhrina alttarilla; se on polttouhri Herralle, mieluisasti tuoksuva, Herralle kuuluva tuliuhri.
»Ota myös toinen pässi, ja Aaron ja hänen poikansa pankoot kätensä sen pään päälle. Teurasta pässi, ota sen verta, sivele sitä Aaronin ja hänen poikiensa oikeaan korvannipukkaan, oikeaan peukaloon ja oikeaan isoonvarpaaseen ja vihmo loput verestä joka puolelle alttaria. Ota verta alttarilta sekä pyhää öljyä ja pirskota sitä Aaronin ja hänen poikiensa päälle sekä heidän vaatteidensa päälle. Niin hän ja hänen poikansa samoin kuin heidän vaatteensa tulevat pyhiksi.
»Ota virkaanvihkimisessä uhrattavasta pässistä sen rasva, rasvahäntä ja sisälmyksiä peittävä rasva, maksan takalohko, munuaiset ja niiden ympärillä oleva rasva sekä oikea reisi. Ota myös yksi leipä, yksi öljyyn leivottu uhrikakku ja yksi ohut leipä Herran eteen asetetusta happamattomien leipien korista. Anna ne kaikki Aaronille ja hänen pojilleen. Heidän tulee heiluttaa niitä edestakaisin ja sillä tavoin omistaa ne tarjousuhrina Herralle. Ota ne sitten heiltä ja polta ne alttarilla yhdessä polttouhrin kanssa. Se on Herralle mieluisa tuoksu, Herralle kuuluva tuliuhri. Ota sitten rintapala Aaronin vihkimyspässistä ja omista se tarjousuhrina Herralle. Se osa jääköön sinulle. Näin sinä pyhität Aaronin ja hänen poikiensa vihkimyspässistä otetun rintapalan, joka on omistettu tarjousuhrina Herralle, sekä uhrilahjaksi annetun reiden. Olkoon Aaronin ja hänen poikiensa ikuisena oikeutena saada nämä palat israelilaisilta itselleen. Ne ovat uhrilahja, papeille kuuluva anti, jonka israelilaiset erottavat yhteysuhreistaan, ja samalla se on uhrilahja Herralle.
»Aaronin pyhät vaatteet siirtykööt hänen pojilleen sukupolvesta toiseen, ja aina kun joku heistä voidellaan ja vihitään virkaan, hänellä tulee olla yllään nämä vaatteet. Seitsemäntenä päivänä pukeutukoon niihin se hänen poikansa, josta tulee pappi hänen jälkeensä ja joka saa astua pyhäkkötelttaan suorittamaan palvelusta.
»Ota vihkimyspässi ja keitä loput sen lihoista pyhällä alueella.

3. Mooseksen kirja 1.1 - 3. Mooseksen kirja 1.17
Herra kutsui Mooseksen pyhäkköteltan luo ja puhui hänelle teltan sisältä näin:
»Sano israelilaisille: Aina kun joku teistä tahtoo tuoda Herralle uhrilahjaksi karjaeläimen, hän voi tuoda naudan, lampaan tai vuohen.
»Jos hän tahtoo antaa polttouhriksi naudan, hän ottakoon virheettömän sonnin ja tuokoon sen pyhäkköteltan ovelle, jotta Herra olisi hänelle suosiollinen. Hän pankoon kätensä uhrieläimen pään päälle, ja niin Herra hyväksyy hänen lahjansa ja hänen syntinsä sovitetaan. Hän teurastakoon sonnin siellä Herran edessä, ja papit, Aaronin jälkeläiset, tuokoot uhriveren ja vihmokoot sen joka puolelle alttaria, joka on pyhäkköteltan oven edessä. Tämän jälkeen hän nylkeköön ja paloitelkoon uhrieläimen. Papit, Aaronin jälkeläiset, tehkööt tulen alttarille ja latokoot puita tuleen. Sitten he asettakoot sekä lihapalat että pään ja rasvan palavien puiden päälle alttarille. Uhrieläimen sisälmykset ja koivet pestäköön vedellä, ja pappi polttakoon kaiken alttarilla. Tämä on polttouhri, tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa.
»Jos hän tahtoo uhrata pikkukarjaa, lampaan tai vuohen, hän tuokoon virheettömän pässin tai pukin ja teurastakoon sen Herran edessä alttarin pohjoissivulla. Papit, Aaronin jälkeläiset, vihmokoot veren joka puolelle alttaria. Sitten hän paloitelkoon eläimen ja pappi latokoon palat sekä pään ja rasvan palavien puiden päälle alttarille. Sisälmykset ja koivet pestäköön vedellä, ja pappi vieköön kaiken alttarille uhrina poltettavaksi. Tämä on polttouhri, tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa.
»Jos joku tahtoo uhrata Herralle polttouhrina linnun, hän tuokoon uhrilahjaksi metsäkyyhkyn tai muun kyyhkysen. Pappi tuokoon linnun alttarin luo, repäisköön irti pään ja polttakoon sen alttarilla. Mutta veri on puserrettava alttarin kylkeen. Kupu sisällyksineen papin tulee heittää alttarin itäpuolelle, paikkaan, jonne kootaan uhrirasvan tuhka. Sitten hän repiköön linnun auki siivistä kiinni pitäen, ei kuitenkaan kahtia, ja polttakoon sen palavien puiden päällä alttarilla. Tämä on polttouhri, tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa.

3. Mooseksen kirja 7.1 - 3. Mooseksen kirja 7.7
»Nämä ovat hyvitysuhrin toimittamista koskevat ohjeet. Tämä uhri on erityisen pyhä. Siinä paikassa, jossa polttouhrieläimet teurastetaan, teurastettakoon myös hyvitysuhrieläin, ja sen veri vihmottakoon joka puolelle alttaria. Eläimestä uhrattakoon kaikki rasva, rasvahäntä ja sisälmyksiä peittävä rasva, munuaiset ja se rasva, joka on niiden ympärillä lantiolihaksissa, sekä maksan takalohko, joka irrotetaan munuaisten vierestä. Pappi polttakoon kaikki nämä alttarilla tuliuhrina Herralle. Tämä on hyvitysuhri. Jokainen miespuolinen pappissuvun jäsen saa syödä sitä, mutta se on syötävä pyhässä paikassa, sillä se uhri on erityisen pyhä.
»Sekä syntiuhria että hyvitysuhria koskee sama laki: uhrieläimen lihat kuuluvat papille, joka toimittaa sovituksen.

3. Mooseksen kirja 7.14
Uhrilahjoistaan hän tuokoon yhden joka lajia lahjaksi Herralle. Pappi, joka vihmoo yhteysuhrin veren, saa pitää ne.

”HERRA” TARVITSEE JOKAISEN PISARAN VERIUHRIN VERESTÄ:
3. Mooseksen kirja 7.27
Jokainen, joka syö verta, poistettakoon kansansa keskuudesta.

Täällä, lisää veriuhrausta tarvitaan jotta saadaan poistettua spitaalin kirous jonka jehova on antanut:

3. Mooseksen Kirja 14:34
»Kun te olette saapuneet Kanaaninmaahan, jonka minä annan teidän omaksenne, ja minä sallin spitaalin tarttua siellä johonkin taloon

3. Mooseksen kirja 14.49 - 3. Mooseksen kirja 14.57
Pappi ottakoon talon puhdistamiseksi kaksi lintua, setripuuta, karmiininpunaista villaa ja iisopin oksia. Toisen linnun hän teurastakoon virtaavalla vedellä täytetyn saviastian päällä. Sitten hän ottakoon setripuun, karmiininpunaisen villan ja iisopin oksat sekä elävän linnun, kastakoon ne teurastetun linnun vereen ja veteen ja pirskottakoon verta ja vettä taloon seitsemän kertaa. Kun hän näin on puhdistanut talon linnunverellä, virtaavalla vedellä, elävällä linnulla, setripuulla, iisopilla ja karmiininpunaisella villalla, hän päästäköön elävän linnun lentämään ulos kaupungista. Kun pappi on tällä tavoin toimittanut sovitusmenot, talo on puhdas.»
Tähän päättyy kaikkia spitaalitauteja, päärupea, vaatteissa tai taloissa esiintyvää spitaalia, kyhmyjä, hilseileviä ihottumia ja vaaleita laikkuja koskeva laki. Tämän lain perusteella tiedetään, milloin taudin saaneet ovat saastaisia ja milloin puhtaita. Tämä oli spitaalia koskeva laki.

Lisää esimerkkejä veriuhreista Jehovalle:
Kolmas Mooseksen Kirja 8: 14-32
Kolmas Mooseksen Kirja 9: 1-24
Kolmas Mooseksen Kirja 14: 1-5
Kolmas Mooseksen Kirja 14: 12-28
Kolmas Mooseksen Kirja 23: 12-21
Neljäs Mooseksen Kirja 19: 1-7
Hoosea Kappale 10 – Pelkkää massamurhaa
Tuomareiden Kirja 1: 1-18 – Lisää verenvuodatusta ja massamurhaa
Tuomareiden Kirja 3: 27-31

Tämä jatkuu ja jatkuu. Toistuvasti loputtomia massamurhia ja verenvuodatusta. Sanaa ”VERI” käytetään uudelleen ja uudelleen. Voisi kuvitella että tämä kaikki on niin ilmiselvää.

Meidän kaikkien on muistettava, että Nasaretilainen oli perimmäinen ihmisuhri; lisäksi ”syö ruumiini ja juo vereni” on toistuvasti lausuttu melkein jokaisessa kristityssä messussa / jumalanpalveluksessa ympäri maailmaa.
Kristitty messu/palvelus: ihmisveriuhrin simulaatio

Ylläoleva artikkeli sekä seuraava artikkeli Jehova: "murhaaja ja valehtelija alusta asti" paljastavat verenvuodatuksen verenvuodatuksen jälkeen, sekä pakanoiden valloituksen ja kansanmurhan juutalaisten käsissä.


TAKAISIN KRISTINUSKON PALJASTAMISEEN